S T U D I O   S K U L L 01
S T U D I O S K U L L 01

Acrylic painting · Size: 140 x 165 cm · 2010

S T U D I O   S K U L L 01 – AT THE STUDIO

S T U D I O   S K U L L 01 – AT THE STUDIO · THERE IS LIFE IN THIS SKULL!

S T U D I O   S K U L L 01 – AT RHENANIA, COLOGNE · 2012